Połączenie z bazą danych udane.
ID Order Name Date Service ID Employee Name Employee Photo Employee Salary
3 Mateusz 2023-12-01 00:00:00 10 Mateusz Employee Photo 1000.5
10 Mateusz Makowski 2023-12-20 21:00:00 10 Mateusz Employee Photo 1000.5
11 TESTB2B 2023-12-20 20:00:00 2 Mateusz Employee Photo 1000.5